Background

Aktuella Corona informationen (2021-11-18)

Från och med idag den 18 november gäller nya Coronaregler. Här en sammanfattning:

För skolverksamheten som omfattar lärare och elever gäller de allmänna 3G reglerna. Barn under sex år, elever som testas regelbundet som en del av skolgången och barn som ännu inte börjat skolan är undantagna kravet att bevisa negativt provsvar. För barn i lekgruppen och förskolan som inte testas regelbundet i skolan rekommenderas ett självtest hemma innan skoltillfället.

Endast elever, lärare och föräldrar utan förkylnings- eller covid-19 relaterade symptom får besöka skolan vid skoltillfällena. Personer med bevisad SARS-CoV-2-infektion och personer som är föremål för karantänåtgärder har ej tillträde till skolan.

Föräldracaféet och andra evenemang i slutna rum som tidigare varit tillgängliga enligt 3G-reglerna är nu endast tillgängliga under 2G, det vill säga endast för vaccinerade och tillfrisknade.

Samtliga Personer i skolbyggnaden måste bära munskydd.
Endast vid fasta sitt- eller ståplatser, till exempel vid undervisningssituation, gäller inte munskyddsplikt, så länge 1,5 meters avstånd kann hållas.
De vuxna måste bära en FFP-2 mask och för eleverna är enbart kirurgiska masker tillåtna (ej tygmasker el. dyl.)
Barn under sex år behöver inte bära munskydd.

Utomhus, till exempel på skolgården, finns det inte längre något krav på att bära munskydd.

Krav på insamling av kontaktuppgifter gäller inte efter 15 oktober.