Background

Aktuella Corona informationer (2022-04-29)

Följande regler gäller tills vidare:

 1. Endast elever, lärare och föräldrar utan förkylnings- eller covid-19 relaterade symptom får besöka skolan vid skoltillfällena. Personer med bevisad SARS-CoV-2-infektion och personer som är föremål för karantänåtgärder har ej tillträde till skolan.
 2. Avståndsregler (minst 1,5 meter) rekommenderas på skolgården, i byggnaden och i klassrummet innan, under och efter skoltillfället.
 3. Munskydd är inte längre obligatoriska. I slutna rum rekommenderas att bära åtminstone en kirurgisk ansiktsmask och att se till att klassrummen är tillräckligt ventilerade.
 4. De allmänna 2G eller 3G reglerna tillämpas inte längre. För barn i lekgruppen och förskolan som inte testas regelbundet i skolan rekommenderas ett självtest hemma alternativ ett covid-19 schnelltest innan skoltillfället.
 5. Lärarna uppmuntrar barnen att tvätta händerna med tvål regelbundet. Handfat finns i klassrummen. Föreningen ordnar tvål och handsprit vid ingången och till alla klassrum.

Corona information (2022-03-31)

Följande regler gäller till och med 2 April:

 1. Endast elever, lärare och föräldrar utan förkylnings- eller covid-19 relaterade symptom får besöka skolan vid skoltillfällena. Personer med bevisad SARS-CoV-2-infektion och personer som är föremål för karantänåtgärder har ej tillträde till skolan.
 2. Avståndsregler (minst 1,5 meter) gäller på skolgården, i byggnaden och i klassrummet innan, under och efter skoltillfället.
 3. Samtliga Personer på skolgården och i skolbyggnaden måste bära munskydd. Endast vid fasta sitt- eller ståplatser, till exempel vid undervisningssituation, gäller inte munskyddsplikt, så länge 1,5 meters avstånd kan hållas. De vuxna måste bära en FFP-2 mask och för eleverna är enbart kirurgiska masker tillåtna (ej tygmasker el. dyl.). Barn under sex år behöver inte bära munskydd.
 4. För skolverksamheten som omfattar lärare, elever och övrig personal gäller de allmänna 3G reglerna. Barn under sex år, elever under 18 år som testas regelbundet som en del av skolgången och barn som ännu inte börjat skolan är undantagna kravet att bevisa negativt provsvar. För barn i lekgruppen och förskolan som inte testas regelbundet i skolan rekommenderas ett självtest hemma alternativ ett covid-19 schnelltest innan skoltillfället.
 5. Föräldrarna har ej tillträde till skolbyggnaden. Endast Vid lämning och hämtning av barnen på skolgården gäller 3G. Där det är möjligt rekommenderas hämtning och lämning av barnen vid grinden till skolgården. För föräldracaféet och andra evenemang på skolgården gäller 2G. Covidbevis och legitimation kontrolleras.
 6. Lärarna uppmuntrar barnen att tvätta händerna med tvål regelbundet. Handfat finns i klassrummen. Föreningen ordnar tvål och handsprit vid ingången och till alla klassrum.
 7. Föreningen har tillgång till aktuell kontaktinformation för alla elever och deras föräldrar, genom medlemsregistret. Medlemmarna uppmanas omgående kontakta medlemsansvarig om kontaktinformationen ändras
  medlem@skolan-i-muenchen.de
 8. Styrelsen är skyldig att kontrollera vaccinations-, tillfrisknade- och testintyg inklusive identifiering av varje enskild person vid grinden till skolgården samt behålla sina egna intyg i två veckor.

Corona information (2022-03-11)

Följande regler gäller från och med 19 mars:

 1. Endast elever, lärare och föräldrar utan förkylnings- eller covid-19 relaterade symptom får besöka skolan vid skoltillfällena. Personer med bevisad SARS-CoV-2-infektion och personer som är föremål för karantänåtgärder har ej tillträde till skolan.
 2. Avståndsregler (minst 1,5 meter) gäller på skolgården, i byggnaden och i klassrummet innan, under och efter skoltillfället.
 3. Samtliga Personer på skolgården och i skolbyggnaden måste bära munskydd. Endast vid fasta sitt- eller ståplatser, till exempel vid undervisningssituation, gäller inte munskyddsplikt, så länge 1,5 meters avstånd kan hållas. De vuxna måste bära en FFP-2 mask och för eleverna är enbart kirurgiska masker tillåtna (ej tygmasker el. dyl.). Barn under sex år behöver inte bära munskydd.
 4. För skolverksamheten som omfattar lärare, elever och övrig personal gäller de allmänna 3G reglerna. Barn under sex år, elever under 18 år som testas regelbundet som en del av skolgången och barn som ännu inte börjat skolan är undantagna kravet att bevisa negativt provsvar. För barn i lekgruppen och förskolan som inte testas regelbundet i skolan rekommenderas ett självtest hemma alternativ ett covid-19 schnelltest innan skoltillfället.
 5. Föräldrarna har ej tillträde till skolbyggnaden. Endast Vid lämning och hämtning av barnen på skolgården gäller 3G. Där det är möjligt rekommenderas hämtning och lämning av barnen vid grinden till skolgården. För föräldracaféet och andra evenemang på skolgården gäller 2G. Föräldracaféet är inställt tillsvidare. Covidbevis och legitimation kontrolleras.
 6. Lärarna uppmuntrar barnen att tvätta händerna med tvål regelbundet. Handfat finns i klassrummen. Föreningen ordnar tvål och handsprit vid ingången och till alla klassrum.
 7. Föreningen har tillgång till aktuell kontaktinformation för alla elever och deras föräldrar, genom medlemsregistret. Medlemmarna uppmanas omgående kontakta medlemsansvarig (medlem@skolan-i-muenchen.de) om kontaktinformationen ändras.
 8. Styrelsen är skyldig att kontrollera vaccinations-, tillfrisknade- och testintyg inklusive identifiering av varje enskild person vid grinden till skolgården samt behålla sina egna intyg i två veckor.

Corona information (2022-02-15)

Följande regler gäller från och med 15 februari:

 1. Endast elever, lärare och föräldrar utan förkylnings- eller covid-19 relaterade symptom fär besöka skolan vid skoltillfällena. Personer med bevisad SARS-CoV-2-infektion och personer som är föremäl för karantänätgärder har ej tillträde till skolan.
 2. Avständsregler (minst 1,5 meter) gäller pä skolgärden, i byggnaden och i klassrummet innan, under och efter skoltillfället.
 3. Samtliga Personer pä skolgärden och i skolbyggnaden mäste bära munskydd. Endast vid fasta sitt- eller stäplatser, till exempel vid undervisningssituation, gäller inte munskyddsplikt, sä länge 1,5 meters avständ kan hällas. De vuxna mäste bära en FFP-2 mask och för eleverna är enbart kirurgiska masker tillätna (ej tygmasker el. dyl.). Barn under sex är behöver inte bära munskydd.
 4. För skolverksamheten som omfattar lärare och elever gäller de allmänna 2G reglerna för eleverna och 3G reglerna för personalen. Barn under sex är, elever under 18 är som testas regelbundet som en del av skolgängen och barn som ännu inte börjat skolan är undantagna kravet att bevisa negativt provsvar. För barn i lekgruppen och förskolan som inte testas regelbundet i skolan rekommenderas ett självtest hemma alternativ ett covid-19 schnelltest innan skoltillfället.
 5. Föräldrarna har ej tillträde till skolbyggnaden. Endast vid lämning och hämtning av barnen pä skolgärden gäller 3G. Där det är möjligt rekommenderas hämtning och lämning av barnen vid grinden till skolgärden. För föräldracaféet och andra evenemang pä skolgärden gäller 2G. Dessutom är deltagarantalet begränsat till 10 personer. Föräldracaféet är inställt tillsvidare. Covidbevis och legitimation kontrolleras.
 6. Lärarna uppmuntrar barnen att tvätta händerna med tväl regelbundet. Handfat finns i klassrummen. Föreningen ordnar tväl och handsprit vid ingängen och till alla klassrum.
 7. Föreningen har tillgäng till aktuell kontaktinformation för alla elever och deras föräldrar, genom medlemsregistret. Medlemmarna uppmanas omgäende kontakta medlemsansvarig (medlem@skolan-i-muenchen.de) om kontaktinformationen ändras.
 8. Styrelsen är skyldig att kontrollera vaccinations-, tillfrisknade- och testintyg inklusive identifiering av varje enskild person vid grinden till skolgärden samt behälla sina egna intyg i tvä veckor.

Corona information (2022-01-27)

Följande tillägg har tillkommit, gällande bevis av:negativt provsvar vid regelmässiga tester.

 1. Barn under sex år, elever under 18 år som testas regelbundet som en del av skolgången och barn som ännu inte börjat skolan är undantagna kravet att bevisa negativt provsvar.

Corona information (2022-01-10)

Vårterminen börjar med undervisning på plats i våra lokaler på Obermenzinger Gymnasium då nuvarande coronaregler tillåter det. De viktigaste regler som gäller idag:

 1. Endast elever, lärare och föräldrar utan förkylnings- eller covid-19 relaterade symptom får besöka skolan vid skoltillfällena. Personer med bevisad SARS-CoV-2-infektion och personer som är föremål för karantänåtgärder har ej tillträde till skolan.
 2. Avståndsregler (minst 1,5 meter) gäller på skolgården, i byggnaden och i klassrummet innan, under och efter skoltillfället.
 3. Samtliga Personer på skolgården och i skolbyggnaden måste bära munskydd. Endast vid fasta sitt- eller ståplatser, till exempel vid undervisningssituation, gäller inte munskyddsplikt, så länge 1,5 meters avstånd kan hållas. De vuxna måste bära en FFP-2 mask och för eleverna är enbart kirurgiska masker tillåtna (ej tygmasker el. dyl.). Barn under sex år behöver inte bära munskydd.
 4. För skolverksamheten som omfattar lärare och elever gäller de allmänna 2G reglerna för eleverna och 3G reglerna för personalen. Barn under sex år, elever under 14 år som testas regelbundet som en del av skolgången och barn som ännu inte börjat skolan är undantagna kravet att bevisa negativt provsvar. För barn i lekgruppen och förskolan som inte testas regelbundet i skolan rekommenderas ett självtest hemma alternativ ett covid-19 Antigen Schnelltest innan skoltillfället.
 5. Föräldrarna har ej tillträde till skolbyggnaden. Endast vid lämning och hämtning av barnen på skolgården gäller 3G (kontroll av covidbevis+legitimation). Där det är möjligt rekommenderas hämtning och lämning av barnen vid grinden till skolgården. För föräldracaféet och andra evenemang på skolgården gäller 2G. Deltagarantalet begränsat till 10 personer. Föräldracaféet är inställt tillsvidare.
 6. Lärarna uppmuntrar barnen att tvätta händerna med tvål regelbundet. Handfat finns i klassrummen. Föreningen ordnar tvål och handsprit till alla klassrum.
 7. Föreningen har tillgång till aktuell kontaktinformation för alla elever och deras föräldrar, genom medlemsregistret. Medlemmarna uppmanas omgående kontakta medlemsansvarig (medlem@skolan-i-muenchen.de) om kontaktinformationen ändras.

Corona information (2021-11-18)

Från och med idag den 18 november gäller nya Coronaregler. Här en sammanfattning:

För skolverksamheten som omfattar lärare och elever gäller de allmänna 3G reglerna. Barn under sex år, elever som testas regelbundet som en del av skolgången och barn som ännu inte börjat skolan är undantagna kravet att bevisa negativt provsvar. För barn i lekgruppen och förskolan som inte testas regelbundet i skolan rekommenderas ett självtest hemma innan skoltillfället.

Endast elever, lärare och föräldrar utan förkylnings- eller covid-19 relaterade symptom får besöka skolan vid skoltillfällena. Personer med bevisad SARS-CoV-2-infektion och personer som är föremål för karantänåtgärder har ej tillträde till skolan.

Föräldracaféet och andra evenemang i slutna rum som tidigare varit tillgängliga enligt 3G-reglerna är nu endast tillgängliga under 2G, det vill säga endast för vaccinerade och tillfrisknade.

Samtliga Personer i skolbyggnaden måste bära munskydd.
Endast vid fasta sitt- eller ståplatser, till exempel vid undervisningssituation, gäller inte munskyddsplikt, så länge 1,5 meters avstånd kann hållas.
De vuxna måste bära en FFP-2 mask och för eleverna är enbart kirurgiska masker tillåtna (ej tygmasker el. dyl.)
Barn under sex år behöver inte bära munskydd.

Utomhus, till exempel på skolgården, finns det inte längre något krav på att bära munskydd.

Krav på insamling av kontaktuppgifter gäller inte efter 15 oktober.