Background

Kompletterande undervisning i svenska

Kompletterande undervisning i svenska är en undervisningsform utformad för att erbjuda kunskap såväl i svenska språket som om Sverige till utlandssvenska barn och ungdomar som är bosatta på en plats där det saknas svenska utlandsskolor.

Undervisningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater.

Modersmålet har stor betydelse för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför den kompletterande undervisningens uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling.

Undervisningen på Svenska Skolan i München sker enligt Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och omfattar program fom lekskolan upp till årskurs 8.

Ytterligare information hittar Du på skolverkets hemsida.

Traditioner

Att förmedla den svenska kulturen och våra traditioner intar en central del i Svenska Skolans utbildningsprogram. Några av de viktigaste svenska högtiderna firar vi tillsammans. Dessutom organiserar vi även diverse andra gemensamma aktiviteter inom och utanför skolan.

Lucia
Midsommar
skolavslutning
Påskpyssel
Våffeldagen
Kanelbullens dag
Loppmarknad