Background

Hej och välkommen till Svenska Skolan i München!

Svenska Skolan i München grundades 1974 och tillhör idag med drygt 100 elever en av Europas i sitt slag största skolor för kompletterande undervisning i svenska.

Vi är en registrerad förening - eingetragener Verein (e.V.) - med syftet att bedriva undervisning för aktivt svensktalande barn i såväl svenska språket som även svensk samhällskunskap, geografi och kultur.

Själva språkundervisningen sker enligt Svenska Skolverkets plan för kompletterande undervisning i svenska (icke att förväxla med en reguljär skola) och syftar till att ge svenska elever som vistas utomlands möjlighet att bli aktivt två- eller flerspråkiga, där svenska utgör ett av språken.

Undervisningen följer det bayerska skolåret och äger rum i snitt varannan lördag, 10:00-13:00 (Undervisningstillfällen för nuvarande skolåret).

Föreningen finansieras genom bidrag från Svenska Skolverket, medlems- och kursavgifter.