Background

Våra lärare och klasser

Lekgrupp

Paulinn
Melberg

Förskola

Caroline
Häusler

Klass 1

Patricia
Melberg

Klass 2

Therese
Thonfors

Klass 3

Pernilla
Landkvist

Klass 4

Maria
Müller-Netrell

Klass 5

Anna
Müller

Klass 7-10

Linn
nordenström

Klass 7-10

Cornelia
Fries


Assistenter

Lekgrupp: Carolina Melberg

Förskola: Claire Müller-Netrell

Klass 1: Alva Diplich

Klass 7-10: Cornelia Fries


Vikarier

Carola Tiitinen

Jennie Thomasson

Sara Klein

Zahra Cigdem

Björn Lindberg