Background

Våra lärare och klasser

Lekgrupp

Paulinn
Melberg

Förskola A

Claire
Müller-Netrell

Förskola B

Carolina
Melberg

Klass 1

Patricia
Melberg

Klass 2

Therese
Thonfors

Klass 3

Pernilla
Landkvist

Klass 4

Maria
Müller-Netrell

Klass 5

Anna
Müller

Klass 6+

Cornelia
Fries


Assistenter

Lekgrupp: Agnes Caspersson

Förskola A: Martina Fries

Förskola B: Linda Fares