Background

Våra lärare och klasser

Lekgrupp

Paulinn
Melberg

Förskola

Claire
Müller-Netrell

Klass 1

Patricia
Melberg

Klass 2

Therese
Thonfors

Klass 3

Pernilla
Landkvist

Klass 4

Maria
Müller-Netrell

Klass 5

Anna
Müller

Klass 6+

Cornelia
Fries


Assistenter

Lekgrupp: Carolina Melberg

Förskola: Jennie Thomasson


Vikarier

Linn Nordenström

Carola Tiitinen

Carolin Häusler

Sara Klein

Zahra Cigdem

Alva Diplich

Maja Fries