Background

Medlemskap

För ansökan om undervisningsplats/medlemskap ber vi Dig att fylla i vårt anmälningsformulär.

ANTAGNINGSVILLKOR: Skolan kan - i mån av plats - normalt ta emot elever när som helst under året. Huvudkriterierna för att bli tilldelad en undervisningsplats på Svenska Skolan i München är att barnet är minst 4 år gammalt, aktivt talar svenska och att familjen är medlem i Svenska Skolföreningen i München.

PROVUNDERVISNING: Nya elever ges möjligheten att prova på undervisningen vid de tre första skoltillfällena. Anmälan måste dock ske i förväg. En kostnadsfri avanmälan är möjlig om den sker skriftligt senast veckan efter terminens tredje skoltillfälle.

Kostnader

Medlemsavgift (per familj och år): 30 €

Kursavgifterna (per barn och skolår):

Första barnet 100 €
Andra barnet 75 €
Tredje och följande barn 50 €

Vid frågor beträffande medlemskap och provundervisning, är Du hjärtligt välkommen att kontakta oss på medlem@skolan-i-muenchen.de.