Styrelsen (2016 / 2017)

 • Ordförande: Sune Montán
 • Vice ordförande: Henrik von Kunhardt
 • Kassör: Martin Mitzscherling
 • Sekreterare: Tycho Beckman
 • Övriga ledamöter:
  • Annika Krummacher
  • Helena Johansson
  • Karolina Heed
  • Magnus Edholm
  • Martina Fries
  • Mikael Fries
  • Sara Klein
  • Stefan Glimne
  • Susanna Ladda
  • Thorbjörn Hansen
  • Maria Lindholm (lärarrepresentant)

Styrelsen organiserar skolverksamheten och festiviteter. Om ni har synpunkter är ni välkomna att kontakta oss på skolgården eller via ett mail till oss på info@skolan-i-muenchen.de.

 

från vänster första raden: Martina Fries, Lisa Friese, Martin Mitzscherling, Sune Montán, Anna-Karin Hillström, Maria Lindholm och Karolina Heed. Bakre raden: Henrik von Kunhardt, Thorbjörn Hansen, Tycho Beckman, Magnus Edholm, Susanna Ladda samt Mikael Fries.