Våra lärare och klasser

Lekgrupp

Paulinn
Melberg

Förskola

Jennie
Thomasson

Klass 1

Pernilla
Landqvist

Klass 2

Therese
Thonfors

Klass 3

Fanny
Widell

Klass 4

Maria
Müller-Netrell

Klass 5

Anna
Müller

Klass 7-10

Marcus
Lind

Klass 7-10

Henrik
Rafstedt


Assistenter

Lekgrupp: Patricia Melberg

Förskola: Claire Müller-Netrell

Klass 1: Alva Diplich

Klass 7-10: Cornelia Fries


Vikarier

Carola Tiitinen

Sara Klein

Henrik Rafstedt

Carolin Häusler

Björn Lindberg