Våra lärare och klasser

Lekgrupp

Caroline
Jánosi Lindroos

Förskola 1

Pernilla
Landqvist

Förskola 2

Therese
Thonfors

Klass 1

Fanny
Widell

Klass 2a

Maria
Müller Netrell

Klass 2b

Anna
Müller

Klass 3

Maria
Lindholm

Klass 4

Carola
Tiitinen

Klass 5 - 8

Annette
Widell


Assistenter

Lekgrupp: Jenny Balkerud

Förskola 1: Rebecca Lång

Förskola 2: Jonathan Wennström

Klass 3: Topias Karlsson

Klass 5-8: Philippe Iversen


Vikarier

Anna Hörl

Linn Nordenström

Sandy Chau

Susanna Eriksson