Våra lärare och klasser

Lekgrupp

Paulinn
Melberg

Förskola

Linn
Nordenström

Klass 1

Eliana
Ohlsson

Klass 2a

Therese
Thonfors

Klass 2b

Anna
Müller

Klass 3

Fanny
Widell

Klass 4a

Maria
Müller-Netrell

Klass 4b

Pernilla
Landqvist

Klass 6

Marcus
Lind


Assistenter

Lekgrupp: Patricia Melberg

Förskola: Claire Müller-Netrell

Klass 1: Jennie Thomasson

Klass 6: Cornelia Fries


Vikarier

Sara Klein

Zahra Tiitinen